توضیحات

توجه:

1- مراجعه‌كننده گرامي، با توجه به اينكه ضروري است نظرات ارسالي شما پيگيري شود، لازم است مشخصات و يا شماره تلفن و يا Email خود را درج نماييد تا پس از پيگيري، نتيجه به اطلاع شما رسيده شود.

2- گزارشاتي كه بدون مشخصات ارسال شود صرفاً جنبه اطلاع‌رساني داشته و پيگيري رسمي انجام نمي‌شود.

3- اطلاعات و مشخصات شما براي سايرين هرگز افشاء نخواهد شد.

4- اخباري بدست ما خواهد رسيد كه بعد از ثبت و ارسال با اين پيام مواجه شويد: (پيام شما با موفقيت ارسال شد)

5- در صورت ارايه هرگونه مستندات مي‌توانيد آن را به شماره 66430451-021 فاكس نماييد.

6- شأن اخلاقي و ايماني در نوشته‌ها را لحاظ نموده و سعي كنيد گزارشات خود را مستند و با شواهد مطرح نماييد.

 

 

آدرس مستقيم سايت حراست موسسه آموزش عالي علمي كاربردي وزارت جهاد كشاورزي

harasat.itvhe.ac.ir


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0